V edycja programu „Praktyki u Marszałka”

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w okresie wakacyjnym (od lipca do września), będzie realizowana V edycja programu „Praktyki u Marszałka”. Poprzednie edycje programu organizowane w latach 2015 – 2018 r. cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Nadrzędnym celem programu jest wsparcie studentów w zaistnieniu na rynku pracy oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego.

Praktyki adresowane są do studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów licencjackich/inżynierskich, tzn. są studentami co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych, zameldowanych na pobyt stały i studiujących na uczelniach państwowych i prywatnych na terenie województwa mazowieckiego. Z uwagi na charakter działalności Urzędu preferowane kierunki studiów to: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, rolnictwo, geodezja, ochrona środowiska, geologia, geografia, polityka społeczna, kulturoznawstwo oraz zdrowie publiczne.

Podczas rekrutacji student będzie miał możliwość wyboru wydziału/biura ze struktury departamentu/kancelarii lub delegatury Urzędu Marszałkowskiego, w którym będzie realizował miesięczną (trwającą 150 godzin) praktykę.

W trakcie odbywania praktyki praktykant zapozna się z zasadami stosowania prawa administracyjnego, zasadami przepływu informacji i komunikowania się wewnątrz Urzędu oraz z jego klientami, ścieżkami załatwiania spraw służbowych oraz kulturą organizacyjną Urzędu. Ważnym aspektem praktyk jest możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu oraz poznanie warunków pracy w administracji. Aktywnymi uczestnikami programu będą również pracownicy Urzędu pełniący funkcje opiekunów praktykantów oraz ekspertów prowadzących spotkania tematyczne, mające na celu przybliżenie określonych zagadnień istotnych z punktu widzenia przyszłych pracowników administracji. Program będzie realizowany w siedzibach Urzędu zlokalizowanych na terenie Warszawy oraz
w delegaturach w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Nabór na cały okres praktyk, tj. lipiec, sierpień i wrzesień 2019 r., będzie odbywał się od 8 do 26 kwietnia. Szczegółowe informacje (m.in. Wniosek o przyjęcie na praktyki i Regulamin organizacji praktyk) będą dostępne na stronie internetowej www.mazovia.pl od dnia 8 kwietnia 2019 r.

Komentowanie jest wyłączone.