Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie studentów z systemem zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych. Pozwoli to na swobodne poruszanie się w tematyce udzielania oraz pozyskiwania zamówień. Słuchaczom zostanie przekazana specjalistyczna wiedza połączona z praktycznymi umiejętnościami w tym zakresie.

Adresaci

Studia podyplomowe skierowane są dla nowicjuszy, którzy dopiero wchodzą w trudne zagadnienia zamówień publicznych jak i praktyków, zajmujących się od dawna tą dziedziną. Studia są atrakcyjną ofertą dla szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, jak i dla przedsiębiorców ubiegających się o publiczne zamówienia czyli dla zamawiających i wykonawców.

Program

1. Wprowadzenie do zamówień publicznych
2. Podstawy finansów publicznych
3. Wybrane elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w nawiązaniu do zamówień publicznych
4. Strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5. Organizacja obsługi zamówień publicznych (w tym 50% zajęć to warsztaty)
6. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym 50% zajęć to warsztaty)
7. Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (w tym 50% zajęć to warsztaty)
8. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne (w tym 50% zajęć to warsztaty)
9. Zamówienia publiczne – studium przypadku (w tym 100% zajęć to warsztaty)
10. Ocena ofert i dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym 50% zajęć to warsztaty)
11. Umowy w sprawach zamówień publicznych (w tym 50% zajęć to warsztaty)
12. Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych (w tym 50% zajęć to warsztaty)
13. Partnerstwo publiczno-prywatne
14. Zamówienia sektorowe
15. System kontroli zamówień publicznych
16. System zamówień publicznych w prawie UE
17. Nowe podejście do zamówień publicznych
18. Egzamin

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedzielę.

Opłaty

Opłata wpisowa wynosi 300 zł. Opłata za I semestr wynosi 2200 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studiów wynosi 4200 zł.

Wymagane dokumenty

Kontakt

Filia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie

ul. Żórawskiego 5, 06-400 Ciechanów

Tel: (23)672 50 61

 

 

Komentowanie jest wyłączone.