Praktyki studenckie

Praktyki Profil Praktyczny (od rekrutacji 2018/2019)

Studenci ubiegający się o zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej w związku z posiadanym przez siebie doświadczeniem w zakresie:

1) wykonywania pracy zarobkowej w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, charakter tej pracy spełnia/ł wymagania programu studenckiej praktyki zawodowej;
2) prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej związanej z kierunkiem studiów;
3) prowadzeniem działalności w organizacjach pozarządowych, której zakres jest zgodny z kierunkiem studiów;
4) angażowaniem się w działalność wolontariatu, która ma/miała charakter wolontariatu, spełniająca wymagania programu praktyki;
5) jestem lub byłam/łem studentem/studentką innych szkół wyższych, gdzie odbywam lub  odbyłam/łem praktykę spełniającą obowiązujące wymagania;
6) uczestniczę lub uczestniczyłam/łem w stażach i praktykach (także w ramach wolontariatu), gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych i przedstawiam odpowiednią dokumentację dotyczącą odbycia takiej praktyki;

UZUPEŁNIAJĄ I SKŁADAJĄ W DZIEKANACIE DRUK O NAZWIE WNIOSEK (załącznik nr 10) ORAZ DOŁĄCZAJĄ DO NIEGO ZAŁĄCZNIKI:

 

  1. Zaświadczenie potwierdzające: zatrudnienie/realizację umowy cywilno-prawnej/udział w stażu/prowadzenie działalności gospodarczej.
  2. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku/wykonywanych prac/czynności w trakcie stażu/prowadzonej działalności.
  3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie, o których mowa w punktach 3-6.

 

Studenci ubiegający się o przyjęcie na praktyki w wybranym zakładzie pracy,  zobowiązani są  do przedłożenia w dziekanacie następujących dokumentów:

  1. Podanie o praktykę– 1 egzemplarz (załącznik nr 5)
  2. Umowa trójstronna – 3 egzemplarze (załącznik nr 8)

Podanie oraz trójstronną umowę studenci dostarczają  przed przystąpieniem do praktyk.

Warunkiem zaliczenia praktyk jest rozliczenie się w dziekanacie  z:

  1. dzienniczka praktyk (starannie wypełnionego z uwzględnieniem dni oraz godzin jakie obowiązują na danym kierunku studiów, wraz z opinią studenta oraz zakładowego opiekuna praktyk, który wystawia ocenę końcową w skali 2-5 oraz składa podpis ze stosowną pieczątką instytucji/organizacji – dzienniczek do pobrania w dziekanacie);
  2. formularza weryfikacji efektów kształcenia uzupełniony przez zakładowego opiekuna praktyk (załącznik nr 3).

 

Załączniki do pobrania:

LPNazwa dokumentuNazwa pliku
1.Regulamin praktyk - praktyczny profilRegulamin praktyk_praktyczny profil
2.zał. nr 1 - wymiar praktykZAŁ 1 wymiar praktyk
3.zał. nr 3 - formularz weryfikacjiZAŁ 3 formularz weryfikacji
4.zał. nr 5 - podanie o praktykęZAŁ 5 podanie o praktykę
5.zał. nr 8 - umowa trójstronnaZAŁ 8 umowa trójstronna
6.zał. nr 10 - wniosek o zaliczenie praktykZAŁ 10 wniosek o zaliczenie praktyk
7.Zarządzenie RektoraZarządzenie Rektora
8.Ramowy program praktykramowy program praktyk

 

 

Komentowanie jest wyłączone.