Opłaty za studia

 

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat za  świadczenie usług edukacyjnych

Wysokość czesnego: 1700zł (za semestr)

Opłaty za czesne należy wpłacać na nr konta: 38 1500 1386 1213 8002 0944 0000

(Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wydział Zarządzania w Ciechanowie)

 

Decyzją Kanclerza istnieje możliwość ratalnej opłaty za czesne.

 

Wpłat za semestr zimowy należy dokonywać w następujących terminach:

  • I rata – do dnia 30 września
  • II rata – do dnia 31 października
  • III rata – do dnia 30 listopada.

(W przypadku jednorazowej wpłaty termin upływa 31 października.)

 

Wpłat za semestr letni należy dokonywać w następujących terminach:

  • I rata – do dnia 31 stycznia
  • II rata – do dnia 28 lutego
  • III rata – do dnia 31 marca.

(W przypadku jednorazowej wpłaty termin upływa 28 lutego.)

 

Za datę płatności uważa się dzień wpływu na rachunek bankowy Uczelni lub dzień wpłaty do kasy Uczelni.

Komentowanie jest wyłączone.