Opłaty za studia

 

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat za  świadczenie usług edukacyjnych

Wysokość czesnego dla nowo rekrutowanej grupy Z 19 (sem. I) płatnego za semestr zimowy i letni w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1800zł (za semestr) lub 390 zł w przypadku płatności ratalnej (5 rat miesięcznych).

Wysokość czesnego dla grupy ZO (sem. III) i ZM (sem. V) płatnego za semestr zimowy i letni w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1700zł (za semestr) lub 370 zł w przypadku płatności ratalnej (5 rat miesięcznych).

Opłaty za czesne należy wpłacać na nr konta: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 
38 1500 1386 1213 8002 0944 0000

(Filia WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie)

Decyzją Kanclerza istnieje możliwość ratalnej opłaty za czesne.

Wpłat za semestr zimowy należy dokonywać w następujących terminach:

  • I rata – do dnia 20 września
  • II rata – do dnia 20 października
  • III rata – do dnia 20 listopada
  • IV rata – do dnia 20 grudnia
  • V rata – do dnia 20 stycznia

(W przypadku jednorazowej wpłaty termin upływa 20 września.)

Wpłat za semestr letni należy dokonywać w następujących terminach:

  • I rata – do dnia 20 lutego
  • II rata – do dnia 20 marca
  • III rata – do dnia 20 kwietnia
  • IV rata – do dnia 20 maja
  • V rata – do dnia 20 czerwca

W przypadku jednorazowej wpłaty termin upływa 20 lutego.

Za datę płatności uważa się dzień wpływu na rachunek bankowy Uczelni lub dzień wpłaty do kasy Uczelni.

Komentowanie jest wyłączone.