Opłaty za studia

 

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat za  świadczenie usług edukacyjnych

Wysokość czesnego: 1700zł (za semestr)

Opłaty za czesne należy wpłacać na nr konta: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 
38 1500 1386 1213 8002 0944 0000

(Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wydział Zarządzania w Ciechanowie)

Decyzją Kanclerza istnieje możliwość ratalnej opłaty za czesne.

Wpłat za semestr zimowy należy dokonywać w następujących terminach:

  • I rata – do dnia 31 października  (600 zł)
  • II rata – do dnia 30 listopada  (550 zł)
  • III rata – do dnia 31 grudnia  (550 zł).

(W przypadku jednorazowej wpłaty termin upływa 30 listopada.)

Wpłat za semestr letni należy dokonywać w następujących terminach:

  • I rata – do dnia 28 lutego  (600 zł)
  • II rata – do dnia 31 marca  (550 zł)
  • III rata -do dnia 30 kwietnia (550 zł).

W przypadku jednorazowej wpłaty termin upływa31 marca.

Za datę płatności uważa się dzień wpływu na rachunek bankowy Uczelni lub dzień wpłaty do kasy Uczelni.

Komentowanie jest wyłączone.