Karty przedmiotów – sylabusy

LPNazwa materiałuNazwa pliku
1.Analiza ekonomicznaanaliza ekonomiczna
2.Badania marketingowebadania marketingowe
3.Badania operacyjnebadania operacyjne
4.Bezpieczeństwo publicznebezpieczeństwo publiczne
5.Biznes planbiznes plan
6.Elementy bankowości inwestycyjnejelementy bankowości inwestycyjnej
7.Finanse przedsiębiorstwfinanse przedsiębiorstw
8.Finanse samorządowefinanse samorządowe
9.Finansefinanse
10.Informatyka w zarządzaniuinformatyka w zarządzaniu
11.Instytucjonalne aspekty konkurencyjnościinstytucjonalne aspekty konkurencyjności
12.Język angielskijęzyk angielski
13.Kapitał intelektualny w ZZLkapitał intelektualny w ZZL
14.Kontrola w administracjikontrola w administracji
15.Logistyka produkcjilogistyka produkcji
16.Logistyka zaopatrzenia i transportulogistyka zaopatrzenia i transportu
17.Makroekonomiamakroekonomia
18.Marketing usług ubezpieczeniowychmarketing usług ubezpieczeniowych
19.Marketing w handlu i usługachmarketing w handlu i usługach
20.Marketingmarketing
21.Matematyka finansowamatematyka finansowa
22.Matematykamatematyka
23.Mikroekonomiamikroekonomia
24.Nauki o organizacjinauki o organizacji
25.Negocjacje i sztuka komunikacjinegocjacje i sztuka komunikacji
26.Ochrona własności intelektualnejochrona własności intelektualnej
27.Organizacja i funkcjonowanie Ochrony Zdrowiaorganizacja i funkcjonowanie Ochrony Zdrowia
28.Papiery wartościowe i operacje bankowepapiery wartościowe i operacje bankowe
29.Podstawy bankowościpodstawy bankowości
30.Podstawy pedagogikipodstawy pedagogiki
31.Podstawy zarządzaniapodstawy zarządzania
32.Polityka gospodarczapolityka gospodarcza
33.Polityka zatrudnienia i rynek pracypolityka zatrudnienia i rynek pracy
34.Praktyka zawodowapraktyka zawodowa
35.Prawo pracyprawo pracy
36.Prawo spółekprawo spółek
37.Prawoprawo
38.Przedsiębiorczośćprzedsiębiorczość
39.Psychologianegocjacje i sztuka komunikacji
40.Rachunkowość finansowarachunkowość finansowa
41.Rachunkowość i analiza finansowarachunkowość i analiza finansowa
42.Rachunkowość zarządczarachunkowość zarządcza
43.Seminariumseminarium
44.Socjologiasocjologia
45.Statystyka opisowastatystyka opisowa
46.Strategie marketingowestrategie marketingowe
47.System ochrony zdrowia w Polscesystem ochrony zdrowia w Polsce
48.System podatkowysystem podatkowy
49.Szkolenie BHPszkolenie bhp
50.Szkolenie biblioteczneszkolenie biblioteczne
51.Technologie informacyjnetechnologie infomacyjne
52.Wychowanie fizycznewychowanie fizyczne
53.Zachowania organizacyjnezachowania organizacyjne
54.Zamówienia publicznezamówienia publiczne
55.Zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu centralnymzarządz. bezpieczeństwem na szczeblu centralnym
56.Zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu lokalnymzarządz. bezpieczeństwem na szczeblu lokalnym
57.Zarządzanie i strategie rozwoju regionalnegozarządzanie i strategie rozwoju regionalnego
58.Zarządzanie jakościązarządzanie jakością
59.Zarządzanie logistykązarządzanie logistyką
60.Zarządzanie podstawowymi placówkami oświatowymizarządzanie podstawowymi placówkami oświatowymi
61.Zarządzanie produkcjązarządzanie produkcją
62.Zarządzanie projektamizarządzanie projektami
63.Zarządzanie sytuacjami kryzysowymizarządzanie sytuacjami kryzysowymi
64.Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnejzarządzanie zakładem opieki zdrowotnej
65.Zarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zasobami ludzkimi
66.Zasoby ludzkie w zarządzaniu wartością firmyzasoby ludzkie w zarządzaniu wartością firmy
67.ZZL w oświacieZZL w oświacie

Komentowanie jest wyłączone.