Ogłoszenie

Zaostrzenie rygorów panującej pandemii wprowadzone zarządzeniem rządowym z dniem 24.10.2020 roku wprowadza nowe zasady w funkcjonowaniu uczelni wyższych. Bezpośrednie zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone, a ciągłość studiowania będzie zachowana metodą zdalną. Wszystkie materiały dydaktyczne będą systematycznie zamieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce ,, materiały dydaktyczne’’. Zajęcia zdalne na platformie będą realizowane w późniejszym terminie. Kontakt studentów z dziekanatem będzie odbywał się drogą mailową lub telefoniczną w godz. 10.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku. Dziekanat będzie obsługiwał bezpośrednio osoby, które chcą się jeszcze zrekrutować na studia I lub II stopnia.

Kierownictwo Filii w Ciechanowie prosi o bieżące śledzenie naszej strony, na której będą zamieszczane aktualne informacje. Prosimy o przestrzeganie rygorów panującej pandemii, życzymy Państwu dużo zdrowia i liczymy na szybki powrót do zajęć bezpośrednich.

Komentowanie jest wyłączone.