Ogłoszenie

W dniu 3.10.2020 r. rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020/2021. Jednocześnie wznawiamy zajęcia dydaktyczne w systemie stacjonarnym po przerwie związanej z pandemią. Według założeń kierownictwa uczelni oraz wytycznych ministerstwa, plan zajęć został przygotowany w taki sposób, że część zajęć będzie odbywała się tradycyjnie  w systemie stacjonarnym, a część zdalnie za pośrednictwem platformy.

Zajęcia stacjonarne prowadzone będą z zachowaniem wszystkich środków ostrożności i zaleceniami służb sanitarnych w zakresie rozprzestrzeniania się wirusa Covid 19. Przypominamy, że uczestnicy zajęć dydaktycznych zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznej odległości w czasie pobytu na terenie uczelni.

Studentów, którzy podejrzewają, że mogliby mieć kontakt z osobami zarażonymi wirusem lub mają podwyższoną temperaturę prosimy o nieuczestniczenie w zajęciach. Fakt ten należy zgłosić telefonicznie do dziekanatu i w takich przypadkach nieobecność będzie usprawiedliwiona.

Terminy zajęć prowadzonych zdalnie za pośrednictwem platformy będą podawane z wyprzedzeniem przez dziekanat na naszej stronie internetowej.

Szczegóły funkcjonowania uczelni w nowym roku akademickim będą omawiane bezpośrednio przez kierownictwo na poszczególnych rocznikach .

Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku akademickim.

Komentowanie jest wyłączone.