Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że po zakończeniu zajęć w semestrze zimowym wszyscy studenci zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu lub do starosty roku indeksy wraz z kartami egzaminacyjnymi, semestr I – karty egzaminacyjne.

Komentowanie jest wyłączone.