Ogłoszenie

 

Dziekanat przypomina, że student ma obowiązek przepisać do indeksu przedmioty z karty egzaminacyjnej w tej samej kolejności oraz uzupełnić liczbę punktów ECTS. Przy uzyskiwaniu wpisów w karcie i w indeksie obowiązkowe jest wpisywanie dat. Na karcie egzaminacyjnej nie wolno wprowadzać samodzielnie żadnych zmian. W przypadku braków, pomyłek i niezgodności należy zgłosić się do dziekanatu.

Studenci, którzy mają naliczone płatności nie otrzymają kart egzaminacyjnych do dnia uregulowania należności (dostarczenia do dziekanatu dowodu wpłaty). W przypadku płatności rozłożonych na raty wymagane jest wpłacenie przynajmniej jednej raty.

Komentowanie jest wyłączone.