Ogłoszenie

Dyrektor Filii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie informuje, że w związku z panującą pandemią i wprowadzonymi rygorami zajęcia dydaktyczne nadal będą odbywać się za pośrednictwem platformy Ms Teams.

Studenci uczestniczący w zdalnym nauczaniu muszą uzyskać zgodę ustną prowadzącego na nagrywanie ich wykładów. W związku z powyższym aby uniknąć problemów związanych z prawami autorskimi, prosimy o zastosowanie się do powyższych zasad.

Komentowanie jest wyłączone.