Listy stypendialne

Listy przyznanych i nieprzyznanych stypendiów znajdują się w zakładce: student – stypendia.

Decyzje będą wysyłane do studentów w późniejszym terminie w formie skanu drogą mailową.
Otrzymane decyzje należy obowiązkowo podpisać (Imię, nazwisko oraz data), odesłać drogą mailową w formie skanu bądź przesłać pocztą tradycyjną.

Świadczenia będą wypłacane przed świętami (z wyrównaniem od października, za 3 miesiące).

Komentowanie jest wyłączone.