Listy przyznanych i nieprzyznanych stypendiów

 

Listy przyznanych i nieprzyznanych stypendiów znajdują się poniżej:

PRZYZNANE CIECHANÓW

NIEPRZYZNANE CIECHANÓW

Decyzje o przyznanym i nieprzyznanym stypendium będą do odebrania w dziekanacie w późniejszym terminie (będzie informacja na stronie).

Od decyzji o nieprzyznanym stypendium przysługuje odwołanie.
W tym celu należy skontaktować się z Komisją Stypendialną w Warszawie pod nr tel. 22 59 00 727.

Komentowanie jest wyłączone.