Komunikat w sprawie studenckich praktyk zawodowych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w kraju

poniedziałek, 04 maj 2020 13:02

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w formie kontaktu bezpośredniego, wynikającym z obowiązującego w kraju od dnia 13 marca 2020 r. zagrożenia epidemicznego zawieszeniu podlega także realizacja przez studentów studenckich praktyk zawodowych.  

Praktyki stanowią integralną część programu, który prowadzi do uzyskania pełnych kwalifikacji zawodowych. Nie ma zatem możliwości zwalniania studentów z jej odbycia, pod groźbą nieuzyskania uprawnień do wykonywania zawodu.

Studenckie praktyki zawodowe planowane na marzec i kwiecień 2020 r. zostają przesunięte na okres późniejszy, nie dłuższy niż do 30 września 2020 r. W przypadku utrzymywania się obecnego stanu zagrożenia epidemicznego w dłuższej perspektywie czasowej zostanie rozważona możliwość wydłużenia terminu zaliczenia studenckich praktyk zawodowych na rok akademicki 2020/21.

Student ma prawo podjąć indywidualną, samodzielną decyzję o realizacji studenckiej praktyki zawodowej, jednakże w tym przypadku zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa.

W ramach studenckich praktyk zawodowych studentowi można zaliczyć następujące aktywności:

-pracę zawodową
-wolontariat i inne formy zaangażowania społecznego
-zadania realizowane w formie pracy zdalnej na rzecz danej instytucji
-zadania zlecone w formie pracy zdalnej przez instytutowego opiekuna studenckich praktyk zawodowych.

Zaistniała trudna sytuacja skłania do elastycznego i wyrozumiałego podejścia do warunków zaliczania studenckich praktyk zawodowych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dyrektora Filii WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie ds. Studenckich Praktyk Zawodowych mgr Andrzejem Długołęckim e mail bogand@neostrada.pl

Komentowanie jest wyłączone.