Komunikat w sprawie Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 25 lutego 2021 r. wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Od momentu zniesienia tego ograniczenia zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Oznacza to, iż ELS, której ważność upływa z dniem 31 marca 2021 r. dalej zachowują swoją ważność bez konieczności przedłużania jej.

Dla Studentów, którzy chcą dokonać przedłużenia legitymacji, dziekanat czynny jest w godz:

poniedziałek – 9.00-15.00

wtorek – 9.00-15.00

środa – 9.00-17.00

czwartek – 9.00-15.00

piątek – 9.00-16.00

sobota, niedziela – nieczynne

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.);
oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 363)

Komentowanie jest wyłączone.