Rekrutacja krok po kroku

Zasady rekrutacji na studia I stopnia:
Rekrutacja na semestr jesienno-zimowy trwa od początku czerwca do 10 października.
Należy złożyć wymagane dokumenty oraz wnieść opłatę wpisową w wysokości 350 zł.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Studenci Filii WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne, naukowe i specjalne.

 

Wymagane dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie – format rtf (druk WSM), podanie o przyjęcie – format pdf,
  2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
  3. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) ,
  4. 4 fotografie, dowód wniesienia opłaty wpisowej,
  5. kserokopia dowodu osobistego,
  6. podpisana deklaracja RODO (załącznik)

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Tryb: niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

Wysokość czesnego: 1.800,00 zł (gwarancja niezmienności czesnego do końca studiów)

Rekrutacja na studia II stopnia (on-line) rusza 15 czerwca 2019 r., link do strony: www.wsm.warszawa.pl.

Informacje o studiach magisterskich znajdują się na stronie: www.wsm.cnow.pl

 

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną!

Komentowanie jest wyłączone.