Informacja

W nawiązaniu do zgłaszanych przez Państwa pytań dotyczących funkcjonowania uczelni w tej wyjątkowej sytuacji pragnę poinformować:

* Zajęcia dydaktyczne, zgodnie z zaleceniami Ministra Szkolnictwa Wyższego odbywają się zdanie, według indywidualnych ustaleń z poszczególnymi wykładowcami. Zajęcia on-line zapewniają ciągłość procesu dydaktycznego.

* Termin zakończenia roku akademickiego na dzień dzisiejszy jest trudny do określenia i będzie korygowany w zależności od sytuacji bieżącej.

* Jedynym kontaktem z kierownictwem Filii w Ciechanowie pozostaje kontakt e-mail (starostowie grup otrzymali adresy e-mail do wykładowców).

* Studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej mogą ubiegać się indywidualnie o zapomogi.

Wnioski o zapomogę i dokumenty potwierdzające trudną sytuację należy zeskanować i przesłać drogą mailową na adres: stypendia@wsm.warszawa.pl 

oraz wysłać dokumenty pocztą tradycyjną na adres:

Wyższa Szkoła Menedżerska
Komisja Stypendialna
Ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

* Czesne, zgodnie z regulaminem i zawartymi umowami o studiowaniu, nie ulega zmianie i powinno być regulowane na bieżąco.

Kierownictwo Filii WSM w Ciechanowie

Komentowanie jest wyłączone.