Informacja na temat indeksów

Uprzejmie informujemy, że po zakończeniu zajęć w semestrze letnim wszyscy studenci zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu lub do starosty roku indeksy wraz z kartami egzaminacyjnymi.

Komentowanie jest wyłączone.