Informacja dla studentów – indeksy

Uprzejmie informujemy, że po zakończeniu zajęć w semestrze letnim wszyscy studenci zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu indeksy wraz z kartami egzaminacyjnymi (studenci VI semestru w trybie pilnym!).

Komentowanie jest wyłączone.