Informacja dla studentów – indeksy

Uprzejmie informujemy, że po zakończeniu zajęć w semestrze zimowym wszyscy studenci zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu indeksy wraz z kartami egzaminacyjnymi.

Komentowanie jest wyłączone.