Informacja dla studentów – indeksy

 

Uprzejmie przypominamy, że student jest zobowiązany przepisać do indeksu przedmioty z karty egzaminacyjnej w tej samej kolejności oraz uzupełnić liczbę punktów ECTS. Przy uzyskiwaniu wpisów w karcie i w indeksie obowiązkowe jest również uzupełnianie dat. Na karcie egzaminacyjnej nie należy wprowadzać samodzielnie żadnych zmian. W przypadku braków, pomyłek i niezgodności prosimy o kontakt z pracownikami dziekanatu.

Komentowanie jest wyłączone.