Informacja dla studentów 6 semestru

Obrony licencjackie odbędą się:

2.07.2019 r. o godz. 11.00 –  seminarzyści dr W. Grygolca,
2.07.2019r.  o godz. 12.00 – seminarzyści dr R. Goryszewskiego.

Ostateczny termin składania prac wraz z kompletem dokumentów upływa 26.06.2019 r.

W tym dniu dziekanat będzie czynny do godz. 17.00

Komentowanie jest wyłączone.