Informacja dla studentów

Studenci, którzy mają nieuregulowane czesne za semestr zimowy proszeni są o dokonanie zaległych płatności w nieprzekraczalnym terminie do 14.02.2020 r. Brak wpłat czesnego będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Jednocześnie przypomina się, że 20.02.2020 r. upływa termin płatności za semestr letni zarówno dla płatności jednorazowej jak i pierwszej wpłaty w systemie ratalnym.

Komentowanie jest wyłączone.