Informacja dla 1 sem. grupa 51ACC

Materiały ze szkolenia BHP będą zamieszczone po 17.01.2027 r. na stronie internetowej http://www.rusinek.wsm.warszawa.pl/mag Prosimy studentów o zapoznanie się z materiałami. Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie napisanie i złożenie pracy (na e-mail). Tematy prac, termin złożenia prac i adres e-mail będą podane po 17.01.2021 r.

Studenci, którzy uczestniczyli w szkoleniu BHP na innych uczelniach wyższych mogą być zwolnieni z napisania pracy zaliczeniowej. Potwierdzenie zaliczenia szkolenia (dokumentem potwierdzającym może być: zaświadczenie, zdjęcie indeksu lub suplementu) będzie można przesłać na podany w późniejszym terminie adres e-mail.

Komentowanie jest wyłączone.