Informacja

Studenci, którzy mają nieuregulowane czesne za semestr zimowy i letni proszeni są o dokonanie zaległych płatności w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2020 r. tj. cała kwota lub trzy raty. Studentom, którzy nie opłacą czesnego na bieżąco nie będzie wypłacone stypendium za kwiecień.

Warunkiem otrzymania stypendium jest uregulowanie wszystkich zaległych płatności.

 

Komentowanie jest wyłączone.