Do pobrania

LPNAZWA DOKUMENTUNAZWA PLIKU
1.Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższymustawa_prawo_o_szkolnictwie_wyższym
2.Regulamin studiówRegulamin studiów
3.Wyciąg ze statutuStatut_WSM
4.Oświadczenie o rezygnacji ze studiówOświadczenie o rezygnacji ze studiów
5.Podanie do dziekanaPodanie do dziekana
6.Podanie do kanclerzaPodanie do kanclerza
7.Podanie o anulowanie skreślenia z listy studentówPodanie o anulowanie skreslenia
8.Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy licencjackiejPodanie o przedłużenie terminu złożenia pracy lic.
9.Podanie o warunkowe wpisanie na semestrPodanie o warunkowe wpisanie na semestr
10.Podanie o wznowienie studiówPodanie o wznowienie studiów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.