Rocznik naukowy

O czasopiśmie

 

Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania WSM w Ciechanowie powstał w roku 2007. Do tej pory ukazało się 11 numerów czasopisma. Rocznik zawiera artykuły z zakresu kierunków prowadzonych przez Wydział i przedmiotów powiązanych z tymi kierunkami: w szczególności: ekonomia, finanse, zarządzanie, prawo, administracja, matematyka, informatyka. Autorami prac są pracownicy naukowi i doktoranci z wielu ośrodków akademickich oraz praktycy zajmujący się daną problematyką. W piśmie ukazują się też prace autorów z innych państw europejskich. Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie stanowi czasopismo punktowane zgodnie z wykazem prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest indeksowane w bazie Index Copernicus International oraz BazEkon. W 2015 roku w ewaluacji MNiSzW czasopismo uzyskało 7pkt. (na liście B) oraz JC.

 

Redakcja Rocznika Naukowego
Wydziału Zarządzania w Ciechanowie
WSM w Warszawie
ul. Żórawskiego 5
06-400 Ciechanów
dziekanat@wsmciechanow.edu.pl

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone