Rekrutacja krok po kroku

Zasady rekrutacji na studia I stopnia:

 

Rekrutacja na semestr jesienno-zimowy trwa od początku czerwca do 10 października. Należy złożyć wymagane dokumenty oraz wnieść opłatę wpisową w wysokości 350 zł. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studenci na Wydziale Zarządzania mogą ubiegać się o stypendium socjalne, naukowe i specjalne.

 

Wymagane dokumenty:

 

Podanie (druk WSM), oryginał świadectwa dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły średniej, 4 fotografie, dowód wniesienia opłaty wpisowej, kserokopia dowodu osobistego.

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Tryb: niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

Wysokość czesnego: 1700zł (za semestr)

Komentowanie jest wyłączone